قبلا هم در آلبومی سواحل فوق العاده شلوغ چین (لینک ) را به شما نشان داده بودیم. این بار عکسهایی از یک استخر را در چین خواهید دید. شاید این نوع شنا کردن و آبتنی برای آنها که در کشور یک میلیارد نفری زندگی میکنند عادی باشد ولی برای ما عجیب و غیرعادی است.

 

نمایی از یک استخر بسیار شلوغ در چین (3 عکس)

نمایی از یک استخر بسیار شلوغ در چین (3 عکس)

نمایی از یک استخر بسیار شلوغ در چین (3 عکس)