"سومو "یک سبک کشتی ژاپنی است که در آن وزن، اندازه و قدرت در درجه اول اهمیت قرار دارد . اگرچه سرعت و ناگهانی بودن یورش نیز مفید است . هدف شرکت‌کنندگان این است که حریف خود را
از رینگ (به قطر ۴ متر و ۶۰ سانتی‌متر)بیرون انداخته یا او را وادار کنند تا یکی از اعضای بدن خود(به‌جز کف پا)را بر زمین گذارد . روحانیونِ مذهبی عهده دارِ داوریِ این مسلبقات میباشند .
ورزشکاران این رشته در مسلبقات نباید هیچ تن پوشی از جمله کیمونو ، کفش ، دستکش ، به غیر از تنپوشِ مخصوص مسابقاتِ سومو بر تن داشته باشند . در سومو مشت و لگد زدن، کشیدن مو ، گوش و دستگاهِ تناسلی ممنوع میباشد . این ورزش سنتی ترکیبی از عناصری چون مراسمِ مذهبی، رقابت جوانمردانه، تقویت قوای جسمانی، سنت سامورائی و کسب و کار است . هرساله انجمن سوموی توکیو مسابقات این رشته را در یکی از معابد این شهر به نام "یاسوکوی"برگذار می کند و مردم با اشتیاق به تماشای رقابتِ ورزشکاران این رشته می پردازند . امروزه علاوه بر ژاپنی ها ورزشکارانی از ملیّت های
دیگر هم به این رشته ورزشی می پردازند .

 

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

کشتی سومو ، کشتی سنگین وزن ژاپنی (20 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند