جزایر سُقُطرا یا سوکوترا مجمع‌الجزایری است که در باختر اقیانوس هند، میان دو قارهٔ آسیا و آفریقا و در دهانهٔ خلیج عدن قرار دارد. این جزایر از آن کشور یمن است.
گمان می‌رود نام سوکوترا از واژهٔ سانسکریتی دویپا ساخادراوا به معنای جزیرهٔ شادکامی گرفته شده باشد. جزایر سوکوترا، زیست‌بومی بسته‌است، به همین دلیل گونه‌های جانوری و گیاهی منحصر به فردی دارد. نزدیک به یک سوم جانداران این جزایر، تنها در همانجا یافت می‌شوند. گونه‌ای درخت که به خون اژدها نامی است، در این منطقه فراوان دیده می‌شود.

منبع 

 

سوکوترا ، سیاره ای ناشناخته در کره زمین (5 عکس)

سوکوترا ، سیاره ای ناشناخته در کره زمین (5 عکس)

سوکوترا ، سیاره ای ناشناخته در کره زمین (5 عکس)

سوکوترا ، سیاره ای ناشناخته در کره زمین (5 عکس)

سوکوترا ، سیاره ای ناشناخته در کره زمین (5 عکس)