مجموعه ای از اسباب بازی های هنری زیبا طراحی شده توسط هنرمند و طراح شخصیت ژاپنی هیروشی Yoshii.

 

اسباب بازی های عجیب و جالب ژاپنی (14 عکس)

اسباب بازی های عجیب و جالب ژاپنی (14 عکس)

اسباب بازی های عجیب و جالب ژاپنی (14 عکس)

اسباب بازی های عجیب و جالب ژاپنی (14 عکس)

اسباب بازی های عجیب و جالب ژاپنی (14 عکس)

اسباب بازی های عجیب و جالب ژاپنی (14 عکس)

اسباب بازی های عجیب و جالب ژاپنی (14 عکس)

اسباب بازی های عجیب و جالب ژاپنی (14 عکس)

اسباب بازی های عجیب و جالب ژاپنی (14 عکس)

اسباب بازی های عجیب و جالب ژاپنی (14 عکس)

اسباب بازی های عجیب و جالب ژاپنی (14 عکس)

اسباب بازی های عجیب و جالب ژاپنی (14 عکس)

اسباب بازی های عجیب و جالب ژاپنی (14 عکس)

اسباب بازی های عجیب و جالب ژاپنی (14 عکس)