عکاس کانادایی اولریک کالت (Ulric Collette )  از عکسهای اعضای خانواده ها و ترکیب آنها برای تهیه این آثار فوق العاده استفاده کرده است. تمامی عکسها از ترکیب صورت دو نفر از اعضای یک خانواده تشکیل شده است. نتیجه قابل توجه است. عکسها را در ادامه خواهید دید.

ترکیب صورت اعضای خانواده (10 عکس)

ترکیب صورت اعضای خانواده (10 عکس)

ترکیب صورت اعضای خانواده (10 عکس)

ترکیب صورت اعضای خانواده (10 عکس)

ترکیب صورت اعضای خانواده (10 عکس)

ترکیب صورت اعضای خانواده (10 عکس)

ترکیب صورت اعضای خانواده (10 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند