محمد بابو زمانی که متوجه تغییر رنگ تعدادی مورچه بر اثر خوردن شیر ریخته شده روی زمین شد فکری در سرش جرقه زد. او با افزودن رنگ به مقادیری ماده شیرین ، آنها را به خورد مورچه های خانه اش داد. این باعث شد تا رنگ آنها عوض گردد. البته مطمئنا نوع و نژاد مورچه در این آزمایش اهمیت دارد. طی این آزمایش او متوجه شد که مورچه ها به رنگ های روشن بیشتر علاقه دارند.

 

مورچه های خانه خود را رنگ کنید (3 عکس)

مورچه های خانه خود را رنگ کنید (3 عکس)

مورچه های خانه خود را رنگ کنید (3 عکس)