مجسمه غیر معمول و عجیب در رودخانه رودخانه آلستر (Alster ) هامبورگ نصب شده است.این اثر به ظاهر هنری توسط توسط هنرمند آلمانی الیور واس ساخته شده است.

 

مجسمه ای عجیب در رودخانه آلستر آلمان (4 عکس)

مجسمه ای عجیب در رودخانه آلستر آلمان (4 عکس)

مجسمه ای عجیب در رودخانه آلستر آلمان (4 عکس)

مجسمه ای عجیب در رودخانه آلستر آلمان (4 عکس)