این وسیله شاید برای خود سگ ها جالب نباشد ولی مطمئنا برای اطرافیان او و شما خنده دار و جالب خواهد بود.

 

اسباب بازی جالب برای سگ ها (3 عکس)

اسباب بازی جالب برای سگ ها (3 عکس)

اسباب بازی جالب برای سگ ها (3 عکس)