خیلی از ماها آرزوی داشتن یک عروسی رمانتیک را در کنار ساحلی زیبا در سر داریم. ولی یک زوج مکزیکی پای خود را از این هم فراتر گذاشته و به داخل آب رفته اند. آنها در این مراسم عجیب و غیر عادی که در عمق 5 متری برگزار شد بیش از 200 غواص مهمان داشته اند. هدف این زوج جلب توجه مردم به نابودی غیر عادی کوسه ها در سالهای اخیر بوده است.

 

عروسی دو مکزیکی در زیر آب (5 عکس)

عروسی دو مکزیکی در زیر آب (5 عکس)

عروسی دو مکزیکی در زیر آب (5 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند