ماز (Maze) به این راههای تو در تو می‌گویند که باید از یک جا وارد بشی و از طرف دیگه خارج بشی. کشاورز انگلیسی به نام تام پرسی(Tom Pearcy) از شهر یورک یکی از بزرگترین ماز های جهان را در مزرعه ذرت خودش درست کرده است. اگر وارد آن شدید دیگر خارج شدن از آن به این راحتی ها نخواهد بود. البته طبق یک قانون که برای اکثر ماز ها (نه همه) صدق میکند ، اگر دست راست خود را به دیوار سمت راست (یا بالعکس!) بگیرید و تا آخر مسیر دست خود را جدا نکنید حتماً می توانید از ماز خارج شوید و در آن گم نشوید.

 

ماز های واقعا بزرگ (5 عکس)

ماز های واقعا بزرگ (5 عکس)

ماز های واقعا بزرگ (5 عکس)

ماز های واقعا بزرگ (5 عکس)

ماز های واقعا بزرگ (5 عکس)