این نوع خالکوبی در روز و در نور خورشید دیده نمیشود. کافیست به یک کلاب شبانه بروید و در آنجا این خالکوبی های بی رنگ به طرح هایی درخشان تبدیل خواهند شد.

 

خالکوبی های نامرئی (12 عکس)

خالکوبی های نامرئی (12 عکس)

خالکوبی های نامرئی (12 عکس)

خالکوبی های نامرئی (12 عکس)

خالکوبی های نامرئی (12 عکس)

خالکوبی های نامرئی (12 عکس)

خالکوبی های نامرئی (12 عکس)

خالکوبی های نامرئی (12 عکس)

خالکوبی های نامرئی (12 عکس)

خالکوبی های نامرئی (12 عکس)

خالکوبی های نامرئی (12 عکس)