هنرمند آمریکایی به نام رابرت ترین (Robert Therrien) یک نمایشگاه خارق العاده از آثارش بر پا کرده است که به شما احساس کوتولگی خواهد داد. در این نمایشگاه آثاری که به چشم آشنایند به نمایش در آمده ولی سایز بیش از اندازه بزرگ آنها شما را سورپرایز خواهد نمود. این هنرمند با آثارش شما را به دنیای آرزو ها وخیال پردازی های کودکانه خواهد برد.

 

مبلمان هایی با سایز حیرت انگیز (9 عکس)

مبلمان هایی با سایز حیرت انگیز (9 عکس)

مبلمان هایی با سایز حیرت انگیز (9 عکس)

مبلمان هایی با سایز حیرت انگیز (9 عکس)

مبلمان هایی با سایز حیرت انگیز (9 عکس)

مبلمان هایی با سایز حیرت انگیز (9 عکس)

مبلمان هایی با سایز حیرت انگیز (9 عکس)

مبلمان هایی با سایز حیرت انگیز (9 عکس)

مبلمان هایی با سایز حیرت انگیز (9 عکس)