جیمز 26 ساله از تکزاس در سال گذشته بیش از 350 کیلوگرم وزن داشته است. او با کمک مربی خود کریس پاول (Chris Powell) توانسته در یک سال 150 کیلو از وزن خود را کم کند.

 

کاهش وزن حیرت انگیز (7 عکس)

کاهش وزن حیرت انگیز (7 عکس)

کاهش وزن حیرت انگیز (7 عکس)

کاهش وزن حیرت انگیز (7 عکس)

کاهش وزن حیرت انگیز (7 عکس)

کاهش وزن حیرت انگیز (7 عکس)

کاهش وزن حیرت انگیز (7 عکس)