این مسواک جدید دارای فیبر هایی است که بسیار ملایم تر از مسواک های امروزی است و مزیت اصلی آن این است که مواد آن کاملا طبیعی است و دارای فلوراید بطور طبیعی میباشد. این نوع مسواک قرن ها توسط بومیان استفاده میشده است.

 

مسواکی با منشاء طبیعی (8 عکس)

مسواکی با منشاء طبیعی (8 عکس)

مسواکی با منشاء طبیعی (8 عکس)

مسواکی با منشاء طبیعی (8 عکس)

مسواکی با منشاء طبیعی (8 عکس)

مسواکی با منشاء طبیعی (8 عکس)

مسواکی با منشاء طبیعی (8 عکس)