لاری موس (Larry Moss) هنرمند آمریکایی ، این مجسمه های بادکنکی زیبا را با جزئیات بالا ساخته است. او برای خلق آثار خود  ، آشنا ترین تصاویر دنیا را انتخاب کرده و  آثار مشهور ترین نقاش های دنیا را با بادکنک بازسازی کرده است.

 

باز سازی نقاشی های معروف با بادکنک (5 عکس)

باز سازی نقاشی های معروف با بادکنک (5 عکس)

باز سازی نقاشی های معروف با بادکنک (5 عکس)

باز سازی نقاشی های معروف با بادکنک (5 عکس)