این موتور پرنده توسط مهندس مکانیک استرالیایی  کریس مالوی (Chris Malloy) طراحی و ساخته شده است.دارای یک موتور 1170 cc و دو ملخ بعنوان پروانه میباشد.این موتور در نهایت قادر خواهد بود تا در ارتفاع 3 کیلومتری زمین و حداکثر سرعت 200 کیلومتر در ساعت پرواز کند .هزینه تولید مدل انبوه آن حدود 45 میلیون تومان برآورد شده است.

 

موتور هوایی (6 عکس)

موتور هوایی (6 عکس)

موتور هوایی (6 عکس)

موتور هوایی (6 عکس)

موتور هوایی (6 عکس)

موتور هوایی (6 عکس)