گول تیتر این آلبوم را نخورید . اینها فقط تبلیغاتی هستند که برای تبلیغ یک محصول آشپزخانه طراحی شده اند. محصول مورد نظر چاقوی آشپزخانه است و قصد این تبلیغات نشان دادن تیزی و ظرافت آن در برش است.

 

مجسمه سازی باور نکردنی با تراشیدن میوه ها (8 عکس)

مجسمه سازی باور نکردنی با تراشیدن میوه ها (8 عکس)

مجسمه سازی باور نکردنی با تراشیدن میوه ها (8 عکس)

مجسمه سازی باور نکردنی با تراشیدن میوه ها (8 عکس)