یکی از طرفداران بازی های لگو به نام گری باروز (Gerry Burrows) با استفاده از 250 هزار عدد لگو این سازه بزرگ را ساخته است. او طراحی این سازه را از فیلم هایی چون جنگ ستارگان و ارباب حلقه ها الهام گرفته است.جالب این است که به گفته وی هیچ طرحی را روی کاغذ پیاده نکرده و فقط ساختن را شروع کرده است. این سازه لگویی عظیم دارای 8.5 متر عرض ، حدود 2.5 متر ارتفاع و بیش از 1 متر عمق دارد و کار بر روی آن همچنان ادامه دارد.

 

بزرگترین سازه ساخته شده با لگو (6 عکس)

بزرگترین سازه ساخته شده با لگو (6 عکس)

بزرگترین سازه ساخته شده با لگو (6 عکس)

بزرگترین سازه ساخته شده با لگو (6 عکس)

بزرگترین سازه ساخته شده با لگو (6 عکس)

بزرگترین سازه ساخته شده با لگو (6 عکس)