لیوی فن ولو (Levi van Veluw) با الهام از اتاق دوران کودکی خود که سنین بین 8 تا 14 سالگی خود را در آن به تنهایی گذرانده است با استفاده از 30 هزار قطعه چوبی  این اتاق شبیه سازی شده را پوشانده است. تک تک این قطعات چوبی توسط خود این هنرمند ساخته شده و بر روی اشیاء داخل اتاق نصب گشته است.

 

منبع پیدایش (4 عکس)

منبع پیدایش (4 عکس)

منبع پیدایش (4 عکس)

منبع پیدایش (4 عکس)