یک مرکز تعمیر هواپیماهای کوچک در ساحل دریاچه هارنی (Harney ) در فلوریدا در حال حاضر به یک ویلای لوکس تبدیل شده که دارای یک پارکینگ و گاراژ مخفی میباشد. البته هدف صاحبخانه واقعا مخفی کردن پارکینگ نبوده و فقط قصدش حذف ظاهر غیر عادی تعمیرگاه هواپیما و تبدیل آن به چیزی شبیه به خانه های عادی بوده است.

 

خانه ی ویلایی با گاراژ و پارکینگ مخفی (6 عکس)

خانه ی ویلایی با گاراژ و پارکینگ مخفی (6 عکس)

خانه ی ویلایی با گاراژ و پارکینگ مخفی (6 عکس)

خانه ی ویلایی با گاراژ و پارکینگ مخفی (6 عکس)

خانه ی ویلایی با گاراژ و پارکینگ مخفی (6 عکس)

خانه ی ویلایی با گاراژ و پارکینگ مخفی (6 عکس)