چرم همیشه در لوازم لوکس استفاده میشود. تابحال در نوع سفارشی اتومبیل ها تودوزی آنها را از چرم تهیه میکردند . حال فرض کنید اگر کل یک اتومبیل از بیرون را با چرم بپوشانند هنگامی که در کنار آن ایستاده اید چه حسی به شما دست خواهد داد. و اگر این اتومبیل یک بی ام و (BMW) مدل جدید باشد دیگر سخنی برای گفتن باقی نخواهد ماند.

 

بی ام و X6 چرمی (7 عکس)

بی ام و X6 چرمی (7 عکس)

بی ام و X6 چرمی (7 عکس)

بی ام و X6 چرمی (7 عکس)

بی ام و X6 چرمی (7 عکس)

بی ام و X6 چرمی (7 عکس)

بی ام و X6 چرمی (7 عکس)