Adriana Iliescu و دختر 5 ساله اش را در این عکس ها میبینید.آنها مادر و دختر هستند. آدریانا در سن 66 سالگی این کودک را بدنیا آورد و در حال حاضر 72سال عمر دارد. این مادر 72 ساله اهل کشور رومانی است و لقب پیر ترین مادر جهان را در سال 2005 از آن خود کرد.

 

پیرترین مادر دنیا (5 عکس)

پیرترین مادر دنیا (5 عکس)

پیرترین مادر دنیا (5 عکس)

پیرترین مادر دنیا (5 عکس)

پیرترین مادر دنیا (5 عکس)