ISS یا ایستگاه فضایی بین المللی یک ایستگاه فضایی است که با مشارکت بیش از ۱۵ کشور ساخته می‌شود. این ایستگاه فضایی در مدار زمین و در ارتفاع ۳۵۰ کیلومتری از سطح زمین در حرکت است. سرعت آن در مدار معادل ۲۷٬۷۰۰ کیلومتر بر ساعت است، که به این ترتیب روزی ۱۵ بار به دور سیاره زمین گردش می‌کند. حال فرض کنید از این شیء در فاصله 350 کیلومتری و با سرعت 28 هزار کیلومتر در ساعت بخواهید عکس بگیرید. این کاری است که در ذهن همه غیر ممکن بنظر میرسد بجز Dani Caxete عکاسی از مادرید اسپانیا که با کمی صبر و تحمل والبته پشتکار توانسته از این ایستگاه فضایی عکس برداری کند. اینکه بدانید چگونه این عکس را گرفته بسیار جالب است و توصیه میکنم وب لاگ شخصیش را در مورد این مطلب در اینجا (لینک) بخوانید.

 

عکس برداری از ایستگاه فضایی بین المللی از روی زمین (5 عکس)

عکس برداری از ایستگاه فضایی بین المللی از روی زمین (5 عکس)

عکس برداری از ایستگاه فضایی بین المللی از روی زمین (5 عکس)

عکس برداری از ایستگاه فضایی بین المللی از روی زمین (5 عکس)

عکس برداری از ایستگاه فضایی بین المللی از روی زمین (5 عکس)