دانشجوی ژاپنی  Mika Tsutai که در انسیتو تکنولوژی کیوتو درس میخواند ،از ایده جالبی برای خلق این بشقاب های نقاشی شده استفاده کرده است. بجای طرح های گلدار و یا خطوط نا مفهوم مدرن او از نقاشی های کامیک برای طراحی روی بشقاب ها استفاده کرده است. طرح ها نیز طوری انتخاب میشوند که وقتی غذا در ظرف قرار میگیرد مثل این است که به بخشی از آن تبدیل میشوند. حال میتوانید با غذایتان بیشتر بازی کنید و وقت بگذرانید.

 

ظرف های نقاشی شده (8 عکس)

ظرف های نقاشی شده (8 عکس)

ظرف های نقاشی شده (8 عکس)

ظرف های نقاشی شده (8 عکس)

ظرف های نقاشی شده (8 عکس)

ظرف های نقاشی شده (8 عکس)

ظرف های نقاشی شده (8 عکس)

ظرف های نقاشی شده (8 عکس)