آثار هنری شر کریستوفر ( Sher Christopher)

 

مجسمه هایی از جنس کاغذ (8 عکس)

مجسمه هایی از جنس کاغذ (8 عکس)

مجسمه هایی از جنس کاغذ (8 عکس)

مجسمه هایی از جنس کاغذ (8 عکس)

مجسمه هایی از جنس کاغذ (8 عکس)

مجسمه هایی از جنس کاغذ (8 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند