خانه ای که فیلم مرد آهنی (Iron Man) در آن فیلمبرداری شده ، به فروش گذاشته شده است. در صورت تمایل با پرداخت 25 میلیون دلار میتوانید این منزل را از آن خود کنید. این خانه لوکس و زیبا دارای 4 اتاق و 6 سرویس بهداشتی است . از ویژگی های مهم این ویلا داشتن نمایی فوق العاده به سمت اقیانوس میباشد.

 

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)

خانه ویلایی مرد آهنی برای فروش (18 عکس)