ساروق الجماهیریا (یا موشک لیبیایی) نام این اتومبیل است که توسط معمر قذافی طراحی شده است. قابلیت جا دادن 6 سرنشین را دارد و از یک موتور شش سیلندر با 250 اسب بخار قدرت تجهیز شده است.

 

اتومبیل معمر قذافی (6 عکس)

اتومبیل معمر قذافی (6 عکس)

اتومبیل معمر قذافی (6 عکس)

اتومبیل معمر قذافی (6 عکس)

اتومبیل معمر قذافی (6 عکس)

اتومبیل معمر قذافی (6 عکس)