متاسفانه برای خلق آثار خلاقانه و جدید دیگر مواد اولیه استفاده نشده نخواهید یافت. این بار یک هنرمند تایلندی با استفاده از قطعات اتومبیل ، این مجسمه عجیب فضایی را ساخته است. او مدلش را از یکی از موجودات فضایی در فیلم "بیگانه ها در برابر درنده ها" محصول سال 2004 انتخاب کرده است.

 

مجسمه آهنین از بیگانه ها (9 عکس)

مجسمه آهنین از بیگانه ها (9 عکس)

مجسمه آهنین از بیگانه ها (9 عکس)

مجسمه آهنین از بیگانه ها (9 عکس)

مجسمه آهنین از بیگانه ها (9 عکس)

مجسمه آهنین از بیگانه ها (9 عکس)

مجسمه آهنین از بیگانه ها (9 عکس)

مجسمه آهنین از بیگانه ها (9 عکس)

مجسمه آهنین از بیگانه ها (9 عکس)