این ویلای مجلل توسط استدوی معماری گاز (Guz) در محیط مرطوب سنگاپور ساخته شده است. نمای فوق العاده به سمت اقیانوس و طراحی خاص این ویلا به صاحبانش زندگی راحت و دلپذیری را هدیه خواهد داد.

 

ویلا یی لوکس در سنگاپور (14 عکس)

ویلا یی لوکس در سنگاپور (14 عکس)

ویلا یی لوکس در سنگاپور (14 عکس)

ویلا یی لوکس در سنگاپور (14 عکس)

ویلا یی لوکس در سنگاپور (14 عکس)

ویلا یی لوکس در سنگاپور (14 عکس)

ویلا یی لوکس در سنگاپور (14 عکس)

ویلا یی لوکس در سنگاپور (14 عکس)

ویلا یی لوکس در سنگاپور (14 عکس)

ویلا یی لوکس در سنگاپور (14 عکس)

ویلا یی لوکس در سنگاپور (14 عکس)

ویلا یی لوکس در سنگاپور (14 عکس)

ویلا یی لوکس در سنگاپور (14 عکس)

ویلا یی لوکس در سنگاپور (14 عکس)