این دوربین های کوچک در واقع فلش های کاربردی هستند که با ظاهر دوربین های پر طرفدار کنون طراحی شده اند. چهره عکاسی که برای هدیه چنین فلشی رو دریافت میکنه بسیار دیدنی خواهد بود.

 

فلش هایی به شکل دوربین (7 عکس)

فلش هایی به شکل دوربین (7 عکس)

فلش هایی به شکل دوربین (7 عکس)

فلش هایی به شکل دوربین (7 عکس)

فلش هایی به شکل دوربین (7 عکس)

فلش هایی به شکل دوربین (7 عکس)

فلش هایی به شکل دوربین (7 عکس)