این شات گان گرانقیمت توسط شرکت سوئدی  VO Vapen تولید شده است. این کارخانه که در سال 1977 تاسیس شده امروزه بیشترین سهم را در بازار تفنگ های شکاری تجملی و لوکس و دست ساز دارد.

 

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)