هنرمند خلاق بریتانیایی جین پرکینز (Jane Perkins) با استفاده از وسایل روزمره آثار هنری زیبایی را خلق کرده است. او این مواد را از مرکز بازیافت مواد جمع آوری کرده بوده است. او که 17 سال بعنوان پرستار مشغول به کار بوده سعی دارد تا قبل از مرگ استعداد هنری خود را به جهانیان معرفی کند.

 

آثار هنری تماشایی از مواد بازیافتی (6 عکس)

آثار هنری تماشایی از مواد بازیافتی (6 عکس)

آثار هنری تماشایی از مواد بازیافتی (6 عکس)

آثار هنری تماشایی از مواد بازیافتی (6 عکس)

آثار هنری تماشایی از مواد بازیافتی (6 عکس)

آثار هنری تماشایی از مواد بازیافتی (6 عکس)