کمودور 64 آشنای کامپیوتر باز های دهه 70 در ایران است. اما این مورد کمی با آنها فرق دارد. تنها چیزی که با جد خود یعنی کمودور های 64 واقعی در اشتراک دارد ظاهر است. باطنش یک کامپیوتر مدرن با پورت های یو اس بی و تجهیزاتی است که همه کامپیوتر های امروزی دارند.

 

بازگشت کمودور 64 (4 عکس)

بازگشت کمودور 64 (4 عکس)

بازگشت کمودور 64 (4 عکس)

بازگشت کمودور 64 (4 عکس)