پل معلق کاپیلانو ( Capilano) یک پل معلق ساده است که از بالای رودخانه کاپیلانو واقع در ونکوور شمالی (کانادا) میگذرد. این پل دارای 136 متر طول و 70 متر ارتفاع از رودخانه میباشد. این پل جزو دارایی های شخصی میباشد که برای عبور از آن باید هزینه اش را بپردازید. حدود 800 هزار نفر در سال از این پل عبور میکنند. این پل در سال 1889 توسط مهندس اسکاتلندی جورج گرند مک کی ( George Grant Mackay) توسط طناب و کنف ساخته شد که در سال 1903 با کابل جایگزین شد و در سال 1953 کلا بازسازی شد.

 

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)

پل معلق 136 متری (22 عکس)