این مینیاتور های کوچک با جزئیات فوق العاده کار شده اند. متاسفانه هنرمند خالق آثار را پیدا نکردیم ولی احتمالا باید از طرف کشور های آمریکای لاتین باشد. ساخت هر یک از این مجسمه های کوچک ساعت ها بطول انجامیده و برای محافظت در داخل محفظه شیشه ای قرار داده شده اند.

 

کنده کاری مینیاتوری بر روی چوب کبریت (8 عکس)

کنده کاری مینیاتوری بر روی چوب کبریت (8 عکس)

کنده کاری مینیاتوری بر روی چوب کبریت (8 عکس)

کنده کاری مینیاتوری بر روی چوب کبریت (8 عکس)

کنده کاری مینیاتوری بر روی چوب کبریت (8 عکس)

کنده کاری مینیاتوری بر روی چوب کبریت (8 عکس)

کنده کاری مینیاتوری بر روی چوب کبریت (8 عکس)

کنده کاری مینیاتوری بر روی چوب کبریت (8 عکس)