وسایل کمک جاسوسی که توسط آژانس های جاسوسی از قبیل KGB و CIA اختراع شده بودند و مورد استفاده قرار میگرفتند. این وسایل همگی در موزه جاسوسی واقع در واشنگتن در معرض دید عموم قرار گرفته است....

 قطب نمای دکمه ای برای راهیابی جاسوسان در جنگ ها.

وسایل جاسوسی در قدیم (17 عکس)

 

رژ لب تفنگی با گلوله های 4.5 میلیمتری توسط زنان جاسوس بکار برده میشده.

وسایل جاسوسی در قدیم (17 عکس)

 

دوربین عکاسی در داخل کت جاسوسان جاسازی میشده

وسایل جاسوسی در قدیم (17 عکس)

 

کیت تجهیزات مورد نیاز برای فرار

وسایل جاسوسی در قدیم (17 عکس)

 

قرص های کشنده جاسازی شده در عینک برای زمان دشوار انتخاب بین مرگ یا شکنجه

وسایل جاسوسی در قدیم (17 عکس)

 

تفنگ سیلندری که بارها در ترور ها مورد استفاده قرار گرفته است.

وسایل جاسوسی در قدیم (17 عکس)

 

میکروفون کارگذاشته در کفش دیپلمات ها استفاده میشده تا مکالمات آنها به مراکز جاسوسی ارسال شود.

وسایل جاسوسی در قدیم (17 عکس)

 

فرستنده رادیویی سازمان سیا توسط جاسوسان در مناطق حساس کارگذاشته میشده تا خلبانان را جهت بمب افکنی به محل های حساس راهنمایی کند

وسایل جاسوسی در قدیم (17 عکس)

 

وسیله ای برای کشتن از نزدیک با پرتاب گلوله های ریز و زهر آلود

وسایل جاسوسی در قدیم (17 عکس)

 

سیستم عکاسی مخفیانه جاسازی شده در ساعت مچی

وسایل جاسوسی در قدیم (17 عکس)

 

رادار مخفی شده در کنده درخت

وسایل جاسوسی در قدیم (17 عکس)

 

قلم دوربین دار

وسایل جاسوسی در قدیم (17 عکس)

 

محلی برای نگه داری میکرو فیلم ها شبیه به یک سکه. استفاده شده در دهه 50

وسایل جاسوسی در قدیم (17 عکس)

 

کیت استتار  جهت رنگ آمیزی و بمب زغال سنگی

وسایل جاسوسی در قدیم (17 عکس)

 

تفنگ جاسازی شده در دستکش

وسایل جاسوسی در قدیم (17 عکس)

 

نارنجک شبیه به قمقمه آب

وسایل جاسوسی در قدیم (17 عکس)