یک شرکت چینی جاکلیدی های مهر و موم شده ای عرضه میکند که جاندارانی برای همیشه داخل آنها زندانی شده اند. هر چند این عمل واقعا غیر انسانی است ولی متاسفانه هیچ قانونی آنها را از این کارشان منع نمی کند و عملا کار آنها کاملا قانونی است.

 

موجودات زنده در جاکلیدی (5 عکس)

موجودات زنده در جاکلیدی (5 عکس)

موجودات زنده در جاکلیدی (5 عکس)

موجودات زنده در جاکلیدی (5 عکس)

موجودات زنده در جاکلیدی (5 عکس)