قلعه Markizyak جذاب ترین جاذبه گردشگری در منطقه Dordogne فرانسه بوده و ساخت آن به قرن هفدهم میلادی نسبت داده شده. این قلعه با باغی زیبا محاصره شده که پس از بازسازی های لازم در سال 1996 برای بازدید عموم بازگشایی شد.

 

باغی زیبا در فرانسه (10 عکس)

باغی زیبا در فرانسه (10 عکس)

باغی زیبا در فرانسه (10 عکس)

باغی زیبا در فرانسه (10 عکس)

باغی زیبا در فرانسه (10 عکس)

باغی زیبا در فرانسه (10 عکس)

باغی زیبا در فرانسه (10 عکس)

باغی زیبا در فرانسه (10 عکس)

باغی زیبا در فرانسه (10 عکس)

باغی زیبا در فرانسه (10 عکس)