وینسنت ونگوک یک نویسنده است که بیشتر آثارش به زندگی شخصیت های معروف مربوط میشود. در این سری از تبلیغات هوشمندانه آثارش به شکل شخصیت های اصلی شکل گرفته اند.

 

چهره های ادبی (4 عکس)

چهره های ادبی (4 عکس)

چهره های ادبی (4 عکس)

چهره های ادبی (4 عکس)