هنرمند و عکاس 31 ساله  ( Alejandro Maestre Gasteazi) در آخرین سری از عکاسی هایش هنر خود را به تصویر کشیده است. در این نوع عکاسی او بدنش را از رنگ آبی ومقداری گل پوشانده که در هنگام روتوش عکس ها رنگ آبی را از زمینه محو کرده است. این خلاقیت او باعث پدید آمدن آثار فوق العاده ای گشته است.

 

انسان هایی از گل (14 عکس)

انسان هایی از گل (14 عکس)

انسان هایی از گل (14 عکس)

انسان هایی از گل (14 عکس)

انسان هایی از گل (14 عکس)

انسان هایی از گل (14 عکس)

انسان هایی از گل (14 عکس)

انسان هایی از گل (14 عکس)

انسان هایی از گل (14 عکس)

انسان هایی از گل (14 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند