چاریس تسویس (Charis Tsevis) هنرمند و گرافیست یونانی. 

 

نقاشی الهام گرفته شده از سیم و کابل (8 عکس)

نقاشی الهام گرفته شده از سیم و کابل (8 عکس)

نقاشی الهام گرفته شده از سیم و کابل (8 عکس)

نقاشی الهام گرفته شده از سیم و کابل (8 عکس)

نقاشی الهام گرفته شده از سیم و کابل (8 عکس)

نقاشی الهام گرفته شده از سیم و کابل (8 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند