همانند پروژه های مستند سیاره زمین و لایف که توسط شبکه های دیسکاوری و بی بی سی تهیه شده اند . این بار این دو شبکه در ساخت مجموعه ای به نام سیاره انسانها در 6 قسمت همکاری میکنند. این مجموعه که چهار سال تهیه اش به طول انجامید از 70 قسمت بر روی کره زمین تهیه شده است. عکس هایی که خواهید دید بخشی از عکسهای مربوط به این مجموعه جالب و دیدنی میباشد.

 

مجموعه مستند سیاره انسانها (18 عکس)

مجموعه مستند سیاره انسانها (18 عکس)

مجموعه مستند سیاره انسانها (18 عکس)

مجموعه مستند سیاره انسانها (18 عکس)

مجموعه مستند سیاره انسانها (18 عکس)

مجموعه مستند سیاره انسانها (18 عکس)

مجموعه مستند سیاره انسانها (18 عکس)

مجموعه مستند سیاره انسانها (18 عکس)

مجموعه مستند سیاره انسانها (18 عکس)

مجموعه مستند سیاره انسانها (18 عکس)

مجموعه مستند سیاره انسانها (18 عکس)

مجموعه مستند سیاره انسانها (18 عکس)

مجموعه مستند سیاره انسانها (18 عکس)

مجموعه مستند سیاره انسانها (18 عکس)

مجموعه مستند سیاره انسانها (18 عکس)

مجموعه مستند سیاره انسانها (18 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند