اگر تا بحال فکر میکردید که عدم کیفیت در چین به محصولات کارخانه ای آن منحصر میشه ، با دیدن این عکسها متوجه میشوید که هر چیزی که دست چینی ها در آن دیده شود  قابل اطمینان نیست. این پل که در عکس میبینید در چین ساخته شده و بدلیل عدم کیفیت و مصالح نامرغوب ریزش کرده است.

 

عاقبت پروژه های ساخت چین (4 عکس)

عاقبت پروژه های ساخت چین (4 عکس)

عاقبت پروژه های ساخت چین (4 عکس)

عاقبت پروژه های ساخت چین (4 عکس)