بر اساس کتابی با عنوان بهترین محل برای خود کشی نوشته تسورامو در ژاپن ، اوکیگاهارا یک مکان مخوف و ترسناک برای خود کشی است. این جنگل در ژاپن واقع شده و بر اساس آمار بیشترین تعداد خود کشی را بعد از پل گلدن گیت در سانفرانسیسکو به خود اختصاص میدهد. هیچ کس از تعداد اجساد داخل این جنگل اطلاع کامل ندارد و تا سال 2002 حدود 78 جسد در این جنگل کشف شده است. آمار خودکشی در این محل به اندازه ایست که پلیس ژاپن اقدام به نصب تابلو هایی مبنی بر مشاوره رایگان قبل از اقدام به خودکشی کرده است.

 

جنگل اوكيگاهارا محلی برای خود کشی (4 عکس)

جنگل اوكيگاهارا محلی برای خود کشی (4 عکس)

جنگل اوكيگاهارا محلی برای خود کشی (4 عکس)

جنگل اوكيگاهارا محلی برای خود کشی (4 عکس)