کوچک ترین آکواریوم دنیا ساخته شده توسط منیاتوریست روسی  Anatoly Konenko . حتی ماهی های کوچک داخل آن نیز طبیعی هستند.

 

کوچکترین آکواریوم جهان (6 عکس)

کوچکترین آکواریوم جهان (6 عکس)

کوچکترین آکواریوم جهان (6 عکس)

کوچکترین آکواریوم جهان (6 عکس)

کوچکترین آکواریوم جهان (6 عکس)

کوچکترین آکواریوم جهان (6 عکس)