مسابقات قویترین مردان جهان با همکارى فدراسیون بدنسازى و پرورش اندام و سازمان منطقه آزاد قشم طى روزهاى ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه ۱۳۸۹ با حضور ۱۲ ورزشکار خارجى و سه نماینده از کشورمان برگزار  شد.

 

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)

مسابقات قويترين مردان جهان در قشم (17 عکس)