اولین رستوران در بالای بلند ترین برج جهان در دبی افتتاح شد.این رستوران تا سطح زمین 442 متر فاصله دارد و دارای مهمانخانه ای فوق العاده لوکس و با امکانات است.

 

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)

بلندترین رستوران جهان (19 عکس)