كاهش وزن باور نكردني در 18 ماه

اين خانوم رو ميبينيد؟...اين خوانوم بعد از 18 ماه شده عكس دوم اگر ميخوايد تمام عكس هاي اين خانوم رو در طول مدت رژيم ببينيد  به ادامه برويد...

 

آره باور نکردنیه ولی اگر عکس های ادامه رو ببینید باورتون میشه...(تمامی عکس ها با سایز واقعی در ادامه)


كاهش وزن باور نكردني در 18 ماه

اکتبر ۲۰۰۷ (وزن ۱۲۷ کیلوگرم)

كاهش وزن باور نكردني در 18 ماه

اکتبر ۲۰۰۷ (وزن ۱۲۷ کیلوگرم)

كاهش وزن باور نكردني در 18 ماه

نوامبر ۲۰۰۷ (۱۰۷ کیلوگرم)

دسامر ۲۰۰۷ (۹۷ کیلوگرم)

آپریل ۲۰۰۸ (۸۱ کیلوگرم)

كاهش وزن باور نكردني در 18 ماه

جولای ۲۰۰۸ (۶۹ کیلوگرم)

سپتامر ۲۰۰۸ (۶3 کیلوگرم)

كاهش وزن باور نكردني در 18 ماه

آگوست ۲۰۰۸ (۶1 کیلوگرم)

كاهش وزن باور نكردني در 18 ماه

۱۸ ماه بعد ۵۶ کیلوگرم

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند