استدیو تری (Three) با استفاده از هزاران عروسک انیم کوچک این مجسمه های فیگوراتیو جالب را تهیه کرده است. آثار این استدیو بصورت تکه تکه طراحی شده بطوریکه کل اثر از زاویه خاصی قابل رویت است.

 

 

مجسمه سازی با عروسک های کوچک (9 عکس)

مجسمه سازی با عروسک های کوچک (9 عکس)

مجسمه سازی با عروسک های کوچک (9 عکس)

مجسمه سازی با عروسک های کوچک (9 عکس)

مجسمه سازی با عروسک های کوچک (9 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند