با سلام...با پایان امتحانات ما هم شروع به کار می کنیم.ولی این را به یاد داشته باشید که فعالیت ما تازه پس از کنکور سراسریاوج خواهد گرفت.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لانه عجیب پرندگان

ادامه عکس ها در ادامه...


لانه عجیب پرندگان

لانه عجیب پرندگان

لانه عجیب پرندگان

لانه عجیب پرندگان

لانه عجیب پرندگان